A rezidensképzésről szóló rendelet

2009. jún. 03. (szerda), 17:13, D. keze nyomán
Fejemfalba, Keserű, Én népem, Orvoslás, Rezidensképzés
Az Egészségügyi Minisztérium előzetes ígérte ellenére, a szakma és az érintettek nagyfokú ellenállásának dacára, érdemi változtatás nélkül kívánja a kormány elé terjeszteni a rezidensképzésről szóló rendeletet. Ennek várható következményeként rövidtávon összeomolhat a magyar szakorvosképzés.

A Magyar Rezidens Szövetség és az orvost képző karok Hallgatói Önkormányzatai megdöbbenéssel fogadták azt a hírt, hogy az egészségügyi tárca a hozzánk eljuttatott álláspontja és a sajtóban megjelent nyilatkozatai ellenére, érdemi változtatás nélkül, 2009. június 3-án kormány elé kívánja terjeszteni a szakorvosképzés átalakításáról szóló új rendeletét.

2009. márciusában készült felmérésünk szerint, melyet az orvostanhallgatók 42%-a töltött ki, az érintettek több mint 70%-a nem írna alá 9 év hűségnyilatkozatot a jelenlegi bér-, és munkakörülmények között, és inkább külföldön próbálná meg teljesíteni a szakképzést. Felmérésünkben igen magas volt a bizonytalanok aránya is (16%). Ezen adatok alapján könnyen prognosztizálható, hogy a rendelet érdemi változtatások nélküli bevezetése drámai hatással lehet a magyarországi szakorvos-utánpótlásra, és így a betegellátásra! A politikusok által a rendelet előnyeként számon tartott „hűségszerződés” épp céljával ellentétes hatást váltana ki, és már rögtön az egyetemi tanulmányok befejeztével külföldre űzné a friss diplomás orvosokat. Figyelembe véve az orvosok jelenlegi korfáját (az orvosok 1/3-a a nyugdíjkorhatár közelében jár) az utánpótlásképzés ilyen mértékű ellehetetlenítése óvatos becslések szerint is 3-5 éven belül visszafordíthatatlan károkat okozhat a magyarországi ellátórendszerben. Még ha a rendeletet bevezetése után egy éven belül vissza is vonnák az illetékesek, az MRSZ számításai szerint, az évek óta tartó jogbizonytalanság minimum 1000-1500 friss diplomás orvos elvesztéséhez vezetne. Ezt az orvos létszámot majd csak mintegy 15 év múlva lehetne újra visszapótolni a rendszerbe az orvostanhallgatók számának folyamatos emelése révén.

A kezdő orvosok és orvostanhallgatók életét jelenleg is egzisztenciális bizonytalanság kíséri, a befektetett legalább 10 éves kemény tanulási folyamat és munkánkhoz társuló felelősség, valamint az átlagosan heti 60 munkaóra messzemenően nincs arányban a többség 90-100 ezer forintos havi munkabérével. A hivatástudatért cserébe egy fiatal orvosnak alig marad ideje a magánéletre, kortársaihoz képest elhúzódik a családalapítás lehetősége. Ebbe a jelenleg is igazságtalan és labilis egyensúlyi helyzetbe bármiféle többletszankció bevezetése beláthatatlan következményekkel járhat!

A krízis már az orvosi karokra jelentkező fiatalok számának csökkenésében is érzékelhető, melyhez nagyban hozzájárul az orvosi pálya riasztó jövőképe, és alacsony társadalmi presztízse. Ha ez a tendencia folytatódik, nem csak szakorvos, de elegendő minőségi orvostanhallgató sem lesz Magyarországon!

Ezért nyomatékosan megkérjük a Magyar Köztársaság Kormányát, hogy megfontolva a rendelet bevezetésének várható hatásait, azt ne szavazza meg, hanem bocsássa újabb szakmai egyeztetésre! Meggyőződésünk, hogy ilyen fontos kérdésben csupán szakmai egyetértéssel a háttérben lehet felelős döntést hozni.

Budapest, 2009. június 1.

A Magyar Rezidens Szövetség és a Hallgatói Önkormányzatok nevében:

dr. Papp Magor
országos elnök


A rendeletet végül - sokban a szakmai nyomásnak köszönhetően - nem szavazták meg.

Kapcsolódó írások: