Fejlesztői környezet kialakítása Ubuntun

2006. júl. 26. (szerda), 18:44, D. keze nyomán
Ismeretterjesztő, Webfejlesztés
Linux Mint / Lubuntu virtuális gépre
guest-ben /media/sf_<megosztottfolderneve> névvel megjelennek a megosztott mappák, de nem olvashatóak
Guestben Control Center -> Users and Groups-ban vboxsf csoporthoz hozzáadni a usert -> Reboot -> olvashatóak a könyvtárak
$ cp -r /media/sf_<megosztottfolderneve>/* /var/www

Igény szerint virtualbox guest additions felrakható:
Additional Drivers-nél guest additions endegélyezése
($ sudo apt-get install dkms build-essential linux-headers-generic (vagy linux-headers-`uname -r`
Software managerben (még mindig guest) virtualbox-guest-additions metapackage telepítése
Még futó guest mellett vbox főablakban shared folders-nél beállítani, amit meg akarunk osztani)

Lubuntun:
https://www.digitalocean.com/community/articles/how-to-install-linux-apache-mysql-php-lamp-stack-on-ubuntu-14-04

Apache Install: $ sudo apt-get install apache2
Az apache automatikusan indul (/etc/init.d/apache2). A csak manuális indításhoz le kell szedni ezt:
$ sudo apt-get install sysv-rc-conf
Utána:
$ sudo sysv-rc-conf
A feljövő táblázatban nyilakkal lehet mozogni, space X-el. Az apache2 a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös init levelen indul, ezek elől mind ki kell szedni az X-et, aztán q-val egyszerűen quit.

DocumentRoot beállítása: $ sudo gedit /etc/apache2/sites-available/default
Restart apache: $ sudo /etc/init.d/apache2 force-reload DocumentRoot file permissions (ha nincs megadva, akkor 'failed to open stream: Permission denied' hibaüzenet): $ sudo chmod -R +r fejlesztesi_konyvtar/elerese Mod_rewrite engedélyezése: $ sudo a2enmod rewrite $ sudo gedit /etc/apache2/sites-enabled/000-default A megnyíló állományban a beállított Directory-nál az AllowOverride All szerepeljen.


PHP5 $ sudo apt-get install php5 php5-gd
php.ini-t nem elfelejteni szerkeszteni! (modulok [gd, mysql pl.] engedélyezése, path-ok, stb...)
$ sudo gedit /etc/php5/apache2/php.ini

MySQL Install: $ sudo apt-get install mysql-server php5-mysql
Root-nak legyen jelszava (MySQL 5.1 és felette már telepítés közben rákérdez): $ mysqladmin -u root password jelszo $ mysqladmin -h root@alpha-neuron -u root -p password jelszo
Adatbázis telepítése után sysv-rc-conf-fal ugyanúgy 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös init levelről kiszedni az automatikus indulást.

Új userek hozzáadása: $ (sudo?) mysql --user=root -p jelszó megadása mysql > GRANT ALL PRIVILEGES ON adatbazis.* TO 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jelszo';
MySQL 5.7 és felette:
MySQL root access denied

sudo mysql --defaults-file=/etc/mysql/debian.cnf
mysql -u root -p
use mysql;
update user set plugin='mysql_native_password' where User='root';
flush privileges;


Apache manuális indítása | leállítása | újraindítása:
$ sudo service apache2 start|stop|restart
MySQL szerver manuális indítása | leállítása:
$ sudo /etc/init.d/mysql start|stop|restart

Komodo Edit PHP hibaellenőrzésének engedélyezéséhez kell a client line php5 is: $ sudo apt-get install php5-cli

VirtualBox alól a localhost böngészőből így érhető el:
http://10.0.2.2